joi, 2 decembrie 2010

Eugen Ştefănescu-Est - Mangalia

autor: Eugen Ştefănescu-Est
titlu: Mangalia
carte: Imperii efemere
anul publicării: 1926
locul: București


Soarele pătrunde-n mine
Cald, strălucitor, şi viu...
Briza îşi revarsă fluviul de atingeri rafinate
Pe tot corpul meu de friguri,
Suflă-n părul meu de zdrenţe,
Mă sărută pe obraji,
Mă învăluie lumina în efluvii de platină,
Mă destramă voluptatea în vibraţii şi flori...

Marea e o apă verde, ce se vaietă isteric
În dantelele-i de spumă,
În nălucile de-oglinzi...
Marea e o apă-albastră de chimere călătoare,
Marea e o dungă neagră de vibraţii ne'nţelese,
De chemări imperative,
De credinţă
Şi de chin...

Marea!...
Marea infinită!...
Marea gravă,
Visătoare,
Orbitoare de lumină,
Iluzorie în soare!...
..........................

Ochii-mi sunt încinşi cu vraje,
Limpezişuri de poemă se aprind în jurul meu,
Dănţuiesc comori de raze între genele-mi buimace...
..........................

Soarele pătrunde-n mine
Cald,
Strălucitor,
Şi viu...

Niciun comentariu: