joi, 11 iunie 2009

Virgil Gheorghiu - 8-11-19 (fragment)

autor: Virgil Gheorghiu
titlu: 8-11-19 (fragment)
carte: 8-11-19
anul apariţiei: 1930
editura: unu
locul tipăririi: Bucureşti
notă: preluat din "Antologia literaturii române de avangardă..." a lui Saşa Pană. Aş fi vrut eu să am ediţia originală, care a fost însă tipărită în puţine exemplare...


(...)

Vârful sânilor scade ca sonerii de vile uitate
Nimeni nu ajunge stânca de vultur a suferinţei voastre
Rochii se încreţesc ca pânze în naufragii
Iar în bulboanele telurilor
Sunt torsuri cu scufundări de şalupe întoarse.
Albesc pletele somnului pe fruntea respiraţiei
Drapelele de hipermanganat în desfăşurarea
Pauzelor de victorii şi reverii de scapet;
Cum gem şefi de expediţii piepturi de prietene insulare
Dar pleoapa lor abia mişcată lagărul trezeşte
Încât o silabă aromată
Şi fructe gustoase mişună ca termitele.
Se-ntunecă metalul nobil în lăzi oceanice
Degetele palmierilor se umezesc pe buza morganelor
Caravana vede însă numai sânul din spinarea dromaderului
Burdufe cu apă costând milionul de globule roşii
În seraiuri se oferă pentru ţipăt între bucle.

(...)

Niciun comentariu: