sâmbătă, 21 februarie 2009

Tristan Tzara - Hamlet (fragmente de ciorne)


autor: Tristan Tzara
titlu: Hamlet (fragmente de ciorne)
carte: Primele poeme
anul apariţiei: 1971
editura: Cartea Românească
locul tipăririi: Bucureşti


I

Ce fel de femeie era Ofelia?
Era blondă cu părul răvăşit ca luna în pernă de nor despletit
Ca luna prin căldarea apei privită la mânăstire şi era înaltă şi era subţire
Nălucă de gheaţă
Ca mesteacănul prins inelul oprit la mijlo
Ca insecta (...) fără zbârnâit cu rochia albă ca sânul doicii
Mânicele atârnate aripi până la pământ
Şi se deschideau porţile cerului
Când strângea vreo rudă în braţe şi când venea la fereastră dimineaţa

(Cu...) îi veneau încet şi apăsat ca umbletul de raţe
(...)
Tatălui zicea că o să-şi îngrijească bine copiii
O să-şi împlinească rostul în lume
(...) cu mama ei care a avut mulţi copii
Ce bine e să fi cea din urmă rămasă acasă şi
Frumoasă. Să fii privită cu durerea părăsirii
Compătimire pentru pântecele ce-o să crească / talia groasă
Amintire pentru surori gospodine şi bucurii îmbrăcate (...)
Cu oaspeţi din diferite ţări cu odăi pregătite special

Hamlet avea visări cu oameni ce intrau în genunchi
Cu lipăit de câine în supă deasă de legume rest de la masă
Ce-şi lingea botul cu deliciu pentru substanţa rămasă
Şi se mira sculându-se fără nici un
Dezgust de viaţă
Vrăjitoarea i-a spus: dragoste
I-a cusut inima cu aţă
Dar pentru cititor lucrul acesta e cu totul lipsit de importanţă

Prinţul punea câte un vapor să plece cu încărcătură de trecut
Punea încărcări nescrise. Înmormântări. Vizite. Cărţi
Vaporul fără ţintî trebuia să se îece şi marinarii puteau înota
Răsăreau din diferite părţi în mare ca morile imaginare ale viteazului Don Quichotte


Variantă I
(ciornă)

Ce fel de femeie era Ofelia?
Era blondă cu părul răvăşit ca luna într-un colţ de nor
El avea visări de oameni care intră într-un unghi ascuţit
Stăpânea inimi (mâncare) (...) supă deasă... ce lipăiesc şi îşi ling pe urmă botul cu deliciu
Unu doi trei Hamlet face un pas mare
Sunt (...) lucruri fără importanţă
(...)
Din sala cea mare se aud paşii servitoarei care a furat o pereche de cercei
Se ştie fără presupuneri dar nu se spune din ruşine
Auzi cum a ţâşnit deodată o romanţă
Ca un iepure din claia de fân
Ca apa din stâncă după ciocănitul Israelitului
Ca zbârnăiala fluturilor din cutia deschisă din greşeală
Unu doi trei. El se întoarce fără îndoială
(...)


Variantă II
(ciornă)

I-auzi cum a ţâşnit deodată o romanţă
Ca un iepure din claia de fân
Ca apa din stâncă după ciocăniturile Israelitului
Ca zbârnăiala fluturilor [din] cutia deschisă din greşeală
Ca dimineaţa cuconului - ca frica (...) din ascunzătoare
Odată s-a prins un hoţ în coteţul cu găini şi am chemat vecinii să vadă
Conduc prin poarta cea mare din ogradă
A dat bună ziua cumsecade (servitori ţineau lătratul de câine)

Lângă mine eşti mică în rariştea de fagi şi crede-mă fără frică
Hamlet haraci pentru struguri săraci
Trebuie numai să-mi ceri şi o să-ţi aduc nuferi
Din lacul cerului şi maci de la moara somnului
Grădină de maci. Şi trecea procesiune: - uite ce minunat
Rânduită ca merii pomului, uite ce şirag ca spatele, şarpele
Spune: luminiş mânăstirea primăverii
M-am plictisit de palat de sufletul curtenilor orăcăit de broască
Şi mi-e frică de rezoluţia împărătească

Poate o să trebuie să mor, poate o să trebuie să plec
(Ofelia cască)
Poate o să trebuie să mă înec când o să înflorească perii
Şi dacă spun doctorii că nu o (...) să trebuie să fac împăratului pe plac


II

Era cheie la înţelepciunea lui Hamlet
Era dric încet pe cărarea acestuia
I-a bătut cuie în suflet şi atârnat bucheţele de flori
Să nu se vadă plânsul rănit şi durerea zmeură ce curge dintr-însul
Ca luna când se face ziuă, când scârţăie fântânile, se plimbă gâştele, ies carele
Dragostea, cerească, se întinde şi oftează când el întreabă ce să fac
Împăratului pe plac?
Aşa se sfârşesc dezmierdările primăverii

Ofelia taci să pun dorinţe pitpalaci pentru chemare
Câinii dreşati nu latră - şi-mi plac: obiecte de prisos
Gândul tău e să fie elefant de piatră
Gândul meu căprioară de stofă cafenie
Dragostea noastră mielul de lână
Ia ascultă gâlgâitul setei la fântână
Scripca greierului
Cumpănite alternativ cu plimbatul obligator al străjerului la poartă
Vaca oftează răguşit viţelul de făină cu rugină de pâine coaptă
Iată o prepeliţă unde poposiră cărăuşii - (...)

*

Pe o foaie de hârtie cum o să fie carnea ta bătrână: - galbenă şi tristă

Niciun comentariu: