marți, 11 noiembrie 2008

Urmuz - Cronicari. Fabulă

autor: Urmuz
titlu: Cronicari. Fabulă
notă: Adunat postmortem în "Pagini bizare" (1930).


Cică nişte cronicari
Duceau lipsă de şalvari.
Şi-au rugat pe Rapaport
Să le dea un paşaport.
Rapaport cel drăgălaş
Juca un carambolaş
Neştiind că Aristotel
Nu văzuse ostropel.
"Galileu! o, Galileu!
Strigă el atunci mereu,
Nu mai trage de urechi
Ale tale ghete vechi."
Galileu scoate-o sinteză
Din redingota franceză
Şi exclamă: "Sarafoff,
Serveşte-te de cartof!"

Niciun comentariu: