duminică, 26 octombrie 2008

Duşan Petrovici - Am încercat să fug pe cataligele mele de sare


autor: Duşan Petrovici
titlu: ***
carte: Nopţi westfalice
anul apariţiei: 2003
editura: Brumar
colecţia: Brumar
locul tipăririi: Timişoara


Am încercat să fug pe cataligele mele de sare
să spun adio acestor unduitoare lanuri
cu spice lungi de aur ce-şi miroseau moartea
crocuşii îndoielli îmi sfâşiau inima
iar deasupră-mi un nor negru îşi deschidea focul de mitralieră
câmpia era o masă de biliard lăsată afară din noapte
am visat poate un loc cu ieşire la mare
cu primele salve de tun vestind sosirea unei corăbii
dar picioarele mele de sare
se topiră numaidecât
la cea dintâi ploaie

Niciun comentariu: